Menntaskólinn Hraðbraut

Stjórnmál, Umhverfismál, heimspeki, hugleiðingar og tengd málefni (Politics, environment, serious stuff..)
Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Wed Mar 30, 2011 6:01 pm

Á vefsíðu Hraðbrautar er hægt að lesa skýrslu Menntamálanefndar ásamt athugasemdum Óla skólastjóra. Nú skil ég ekki hvernig getur verið svona mikið ósamræmi í málflutningi þessara aðila, er mögulegt að Menntamálanefnd fari frjálslega með staðreyndir?
Skólinn hefur verið rekinn í 8 ár. Hann skilaði hagnaði í 7 ár af þessum 8 árum. Eina árið sem hann var
ekki rekinn með hagnaði var árið 2009 en það ár endurgreiddi skólinn ríkissjóði 30,2 milljónir króna
vegna umframgreiðslna árið 2008 auk þess að auka verulega framlög í varasjóð til að mæta óvissu
vegna uppgjörs við ráðuneytið. Ef rekstur ársins hefði verið skoðaður að þessu undanskyldu hefði
hagnaður numið rúmum 20 milljónum króna. Árið 2010 var hagnaður skólans 10 milljónir króna.
Skólinn hefur aldrei tekið lán og hefur frá upphafi greitt alla sína reikninga á réttum tíma. Skólinn
hefur alltaf átt milljónir í reiðufé í varsjóðum. Ef Ríkisendurskoðun og menntamálanefnd telja þetta
félag órekstarhæft tel ég að það segi allt sem segja þarf um heiðarleika og trúverðugleika þessara
aðila við skýrsluvinnuna. Engu þarf þar við að bæta.
Í athugasemdum mennta‐ og menningarmálaráðuneytisins við úttekt Ríkisendurskoðunar segir:
„Þannig var horft til þess, fyrstu rekstrarár Hraðbrautar, að um nýjan skóla var að ræða sem hafði
ekki fengið sérstök framlög úr ríkissjóði til þess að mæta upphafskostnaði eins og tíðkast með aðra
skóla.“ Ekki verður annað af þessu ráðið en að skólar ríkisins hafi í upphafi starfs notið sérstakrar
fyrirgreiðslu og því væri það ákveðið jafnréttisatriði að hið sama gilti um Menntaskólann Hraðbraut
þótt hann væri í einkaeigu. Í það minnsta fengu eigendur skólans aldrei upplýsingar um umfang
þeirra umframgreiðslna sem felldar voru niður. Ekki verður við skólann sakast vegna þessa enda
hefðu eigendur hans ekki fallist á þær. Þrátt fyrir að um löngu fyrndar kröfur sé að ræða má geta þess
hér að ráðherra hefur verið boðið að fá þær greiddar að fullu aftur til ársins 2004. Ráðherra telur hins
vegar að engin ástæða sé til að þiggja slíkt.
og fleira og fleira....

Er einhver sem þekkir betur til þessa máls?

Hér er linkur á skýrsluna:
http://hradbraut.is/images/Vorn/skyrsla ... semdum.pdf
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

User avatar
TheTrueGengurAVatni
Töflunotandi
Posts: 519
Joined: Sun Jul 18, 2010 11:16 am
Location: 110 RVK

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby TheTrueGengurAVatni » Wed Mar 30, 2011 8:21 pm

Langflestar fréttir um þetta mál gengu út á það að

1. lánað hefði verið frá Hraðbraut til annara aðila, sem var þá óeðlilegt, sem og
2. að þeir hefðu fengið umframgreiðslur oftar en einu sinni og
3. að óli hefði tekið sér arðgreiðslur sem áttu ekki rétt á sér.
Af hverju er z alltaf skilin eftir uppi?

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Wed Mar 30, 2011 9:44 pm

Hvort að viðbrögð Menntamálaráðuneytisins að loka sjoppunni hafi verið rætt veit ég ekki. En það er hins vegar fáránlegt að maðurinn haldi að hann geti borgað sér arð út úr menntastofnun sem gengur að mestu fyrir ríkisfé. Fyrir það eitt átti hann að fjúka og þá jafnvel lengra en bara úr starfi.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Orri » Wed Mar 30, 2011 11:13 pm

Ég held nefnilega að það hafi bara gleymst að taka fram að það sé ekki í lagi að þriggja ríkisframlög og greiða sér arð.

Ég skil ekki þessa einkavæðingu á menntastofnunum þar sem ríkið borgar alveg jafn mikið og jafnvel meira með hverjum nemanda en í hefðbundnum ríkisskólum (þannig er það allavega með bæði VÍ og HR (og eflaust fleiri en ég hef bara ekki gáð)).
010100111001

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 1:41 pm

Á Íslandi hefur verið litið á það þannig að hverjum nemanda eigi að fylgja ákveðin upphæð. Hún er reiknuð útfrá ýmsum þáttum en einkareknir skólar fá viðmiðunarupphæð sem getur í sumum tilfellum verið hærri en í skóla X en lægri en í skóla Y. Í tilfellum leik- og grunnskóla er t.a.m. upphæðin yfirleitt lægri en gengur og gerist en ég þekki ekki hvernig það er á eldri stigum.

Þegar komið er upp á framhalds- og háskólastigið getur fólk svo valið að fara í einkarekna skóla og greiða þá skólagjöld til viðbótar. Á meðan þetta er algjörlega valfrjálst og fólk hefur greiðan aðgang að skólum þar sem bara eru greidd innritunargjöld þá finnst mér þetta bara fínt.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Thu Mar 31, 2011 7:51 pm

Hvort að viðbrögð Menntamálaráðuneytisins að loka sjoppunni hafi verið rætt veit ég ekki. En það er hins vegar fáránlegt að maðurinn haldi að hann geti borgað sér arð út úr menntastofnun sem gengur að mestu fyrir ríkisfé. Fyrir það eitt átti hann að fjúka og þá jafnvel lengra en bara úr starfi.
Ríkisendurskoðun tekur fram að hún telji hvorki þjónustusamning né lög banna
slíkar arðgreiðslur.
Reikningar skólans voru gerðir upp samviskusamlega öll árin og endurskoðaðir af löggiltum
endurskoðanda árin 2003‐2007. Óskað var eftir því strax árið 2005 við ráðuneytið að viðskipti á milli
þess og skólans yrðu gerð upp en þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar um var það ekki gert. Því varð félagið
að áætla umfang umframgreiðslna ráðuneytisins og var það unnið eftir bestu vitund. Miðað við þau
uppgjör hafði skólinn bolmagn til að greiða allar þær arðgreiðslur sem greiddar voru. Ríkisendurskoðun
staðfestir í úttekt sinni að arðgreiðslur skólans fari ekki farið í bága við lög né ákvæði
þjónustusamningsins.
Ég skil ekki þessa einkavæðingu á menntastofnunum þar sem ríkið borgar alveg jafn mikið og jafnvel meira með hverjum nemanda en í hefðbundnum ríkisskólum (þannig er það allavega með bæði VÍ og HR (og eflaust fleiri en ég hef bara ekki gáð)).
Þetta þykir mér líka furðulegt ef það er rétt hjá þér. En hvort sem það er rétt eða ekki í sambandi við Hraðbraut, þá er augljós sparnaður fyrir ríkið í því að drífa nemendur í gegnum menntaskólann á 2 árum í stað 3-4 ára (eða 5 eða 6 eða 7).
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Thu Mar 31, 2011 8:08 pm

Við þetta má líka bæta, eins og stendur efst þræðinum, þá hefur eigandi skólans boðist til að greiða allar umframgreiðslur til baka, en ráðherra sér ekki ástæðu til að þiggja það. Og að leitast hafi verið eftir því frá því 2005 að viðskiptin yrðu gerð upp, en það hafi ekki gerst.
Ég skil bara ekki hvernig hægt er að túlka staðreyndir á svona mismunandi hátt. Annað hvort er eigandinn bara að tala út í loftið eða menntamálanefnd að fara frjálslega með staðreyndir. Það virðist heldur ekki vera neinn vilji til að reyna að bæta úr málunum, það á bara að loka fjandans skólanum. Því jafnvel þó að eigandinn hafi gerst sekur, þá væri samt eftirsjá af þessum skóla.
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

User avatar
Mr.Orange
3. stigs nörd
Posts: 3188
Joined: Sat Aug 27, 2005 4:59 pm
Location: Reykjavík

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Mr.Orange » Thu Mar 31, 2011 8:44 pm

Á meðan þetta er algjörlega valfrjálst og fólk hefur greiðan aðgang að skólum þar sem bara eru greidd innritunargjöld þá finnst mér þetta bara fínt.
það er líka hægt að líta á það sem svo að ríkið moki fé í einkareknar stofnanir - jafnvel stórskuldugar(sem þar að auki gætu ekki dreymt um að vera til án ríkisstyrkja, hvurslags bévítans einkarestur er það?), sem eru ekki í boði fyrir stóran hluta námsmanna sökum skólagjalda á meðan skorið er niður af grimd í skólum sem eru alfarið reiknir af ríki og á allra færi fjárhagslega
[size=84]Garðar Þór[/size]

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 9:56 pm

það er líka hægt að líta á það sem svo að ríkið moki fé í einkareknar stofnanir - jafnvel stórskuldugar(sem þar að auki gætu ekki dreymt um að vera til án ríkisstyrkja, hvurslags bévítans einkarestur er það?), sem eru ekki í boði fyrir stóran hluta námsmanna sökum skólagjalda á meðan skorið er niður af grimd í skólum sem eru alfarið reiknir af ríki og á allra færi fjárhagslega
Það er hægt já, en mér finnst það frekar skrýtið sjónarhorn.

Ríki eða sveitarfélög hafa gert samkomulag um greiðslur með hverjum nemanda sem miðast við ákveðna upphæð. Nú þekki ég ekki hvernig gildistíminn er á þeim samningum sem hafa verið gerðir en auðvitað munu einkareknu skólarnir finna fyrir niðurskurðinum eins og aðrir. Fyrir svo utan að væntanlega færri hafa efni á skólagjöldunum þó að þess sjáist nú reyndar ekki merki í aðsókn eftir því sem ég best veit.

En er það í alvörunni svo að fólki finnist Hjallastefnuskólarnir, Verzló og HR einhver baggi á ríki eða sveitarfélögum sem er bara fyrir fáa útvalda? Svo að ég nefni bara þrjú dæmi.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 10:00 pm

Munu og hafa reyndar, svo ég bæti aðeins við. Þjónustusamningar hjá einkareknum leikskólum (sem virkar þannig að bæjarfélag á húsnæði og sér um innritun en reksturinn er í höndum einkaaðila og dvalargjöld eru þau sömu og almennt í viðkomandi sveitarfélagi) hafa verið endurskoðaðir á nokkrum stöðum og í Kópavogi er t.a.m. nýbúið að ákveða að endurnýja ekki (í raun segja upp) einum samningi. Reyndar við mikla óánægju foreldra.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

versac
40. stigs nörd
Posts: 68220
Joined: Mon Apr 29, 2019 4:43 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby versac » Mon Sep 16, 2019 2:31 pmReturn to “Alvarlega hornið”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron